Aktualności Spółdzielnia socjalna WIGOR wzmacnia kompleksowe działania dla seniorów

Spółdzielnia socjalna WIGOR wzmacnia kompleksowe działania dla seniorów

7 lutego 2019

W ramach projektu powstała Spółdzielnia Socjalna WIGOR. Jest to przedsiębiorstwo społeczne utworzone przez 2 osoby prawne: Gminę Inowrocław i Gminę Dąbrowa. Do KRS została zarejestrowana w lipcu 2017 r. Od początku działalności świadczy usługi porządkowe, pielęgnuje tereny zielone.

W ramach zadań publicznych zleconych przez Gminę Inowrocław prowadzi Dzienny Dom Senior+ oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie.  Za kompleksowe prowadzenie DDS+ otrzymała w 2018 r. Certyfikat Zakup Prospołeczny. Ponadto w 8 wsiach gminy Inowrocław WIGOR organizuje cykliczne zajęcia dla dzieci i seniorów w ramach projektu finansowanego z RPO W K-P. W Gminie Dąbrowa Spółdzielnia stworzyła projekt wioski językowej, w której prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i seniorów.

 

Więcej informacji o przedsiębiorstwie społecznym uzyskasz: Spółdzielnia Socjalna WIGOR, Żalinowo 7, 88-101 Żalinowo, e-mail: wigor@wigor.net.pl