12. edycja Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

1 sierpnia 2023

Zapraszamy do zgłoszenia się do 12. edycji Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.

Już od 12. lat w Konkursie (eS) poszukiwane i nagradzane są, podmioty które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych. W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku uzyskał Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy, który idealnie łączy działalność ekonomiczną z działalnością społeczną i stanowi dumę ekonomii społecznej w Polsce. W tym roku główną nagrodę może zdobyć Państwa przedsiębiorstwo.

 

Na zgłoszenia czekamy do 24 lipca 2023 r. Adres formularza zgłoszeniowego:

https://konkurs-es.pl/12-edycja-konkursu-es-im-jacka-kuronia_formularz/. Nadesłane przez Państwa zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertki i ekspertów społecznych oraz ekonomicznych. Następnie w w ok. dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu.

 

Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (nie mniej niż 15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (nie mniej niż 10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (nie mniej niż 5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (nie mniej niż 5000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta gala, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. w Warszawie.

 

Partnerami strategicznymi 12. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia są: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Grupa ANG SA, TISE SA, PwC, Związek Lustracyjny Spółdzielni oraz Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Partnerem merytorycznym jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.

 

Serdecznie pozdrawiamy i mocno liczymy mocno na Państwa udział.