Poszukujemy PES/PS, które zajmują się produkcją przyłbic ochronnych, maseczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji, czy świadczeniem usług odkażania pomieszczeń!

1 czerwca 2020

W związku z tym, że nasz OWES prowadzi aktywne działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, m. in. poprzez dokonywanie zakupów odpowiednich środków od PES i PS i dalszego, już nieodpłatnego przekazywania ich do instytucji pomocowych (MOPS, DPS, podmioty reintegracyjne, instytucje wspierające osoby starsze, etc.), poszukujemy PES/PS, które zajmują się produkcją przyłbic ochronnych, maseczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji, czy świadczeniem usług odkażania pomieszczeń. Otrzymaliśmy zapotrzebowanie z ROPS w Toruniu na dostarczenie tego typu środków ochronnych i usług.

Prosimy o pilny kontakt PES/PS, które mogą zaoferować do sprzedaży powyższe materiały/usługi. Na chwilę obecną nie mamy potwierdzenia z Ministerstwa na temat możliwości zakupu produktów od PES, które zajmują się wyłącznie handlem produktami, a nie są bezpośrednim wytwórcą, a także nie posiadają na własność środków niezbędnych do świadczenia usług, dlatego też prosimy wyłącznie o kontakt ze strony bezpośrednich producentów i usługodawców.

Kontakt: 52 357 62 15 lub owes@ekspert-kujawy.pl