Nabór wniosków na Mikro Granty w powiatach włocławskim i żnińskim.

1 marca 2021

Mając na uwadze wsparcie grup nieformalnych w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji, OWES ogłasza nabór wniosków na Mikro granty w powiecie włocławskim i żnińskim.

Mikro granty to wsparcie w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00zł, które można wykorzystać na:

  • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
  • zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł i posłuży do realizacji  działań;
  • zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
  • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
  • przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
  • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

 

Jak złożyć wniosek:

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1 egzemplarzu (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie niebąbelkowej, dokumenty spięte w skoroszycie – w przypadku składania oferty w wersji papierowej. W przypadku składania w wersji elektronicznej należy złożyć wniosek wraz z budżetem formie skanu na wskazany adres mailowy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2021 r.

Adres do składania osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty polskiej: dla powiatów: włocławskiego i żnińskiego – Punkt Konsultacyjny OWES we Włocławku pl. Wolności 17 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty OWES adres mailowy: kinga.koprowska@byd.pl

 

Zapraszamy do składania wniosków!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

Wniosek_Mikrogranty_Grupa_Nieformalna

Wniosek_Mikrogranty_NGO

Oświadczenie _VAT

umowa-między-Operatorem-a-grupą-nieformalną

Umowa-na-mikrogrant-ngo