Zaproszenie na warsztaty online „Włącznik innowacji społecznych” – 21 czerwca 2021 r.

15 czerwca 2021

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie zapraszamy na bezpłatne warsztaty online w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

 

Celem warsztatów jest wsparcie uczestników w skutecznym aplikowaniu o granty przyznawane na innowacje społeczne w ramach projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” w odpowiedzi na uruchomioną III turę naboru.  

 

Warsztat dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób wykluczonych, dyskryminowanych i marginalizowanych. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Warsztaty odbędą się zdalnie w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 16 czerwca 2021 r. na adres: mszymanska@wzp.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby;

– nazwa reprezentowanego podmiotu/instytucji – jeżeli dotyczy;

– wskazany termin warsztatu;

– telefon kontaktowy (preferowany – telefon komórkowy).

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach będzie decydowała data przesłania zgłoszenia.

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach będą powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

Osoba do kontaktów w sprawie warsztatu: Magdalena Szymańska tel. 91 42 53 674