Oferta Stowarzyszenia „Zachodni Styl”

27 maja 2021

Stowarzyszenie Zachodni Styl działa w obszarze rynku usług turystycznych zlokalizowanych w powiecie żnińskim. W swojej ofercie posiadamy kolejkę turystyczną wyposażoną w dwa wagoniki, którą wykorzystujemy do przewozu osób, w tym dzieci i grup szkoleniowych na imprezy firmowe, wesela i inne imprezy okolicznościowe. Kolejka wyposażona jest w wewnętrzne nagłośnienie, które umożliwia komunikację maszynisty z wagonikami. Wagoniki posiadają 60 miejsc siedzących. Dzięki ogrzewaniu, zadaszeniu i otwierającym się szybom możemy funkcjonować cały rok, bez względu na pogodę. Istnieje też możliwość przystrojenia oraz obklejenia kolejki według życzenia klienta.

Celem naszego Stowarzyszenia jest edukacyjne, kulturalno – oświatowe, charytatywne angażowanie się w działania społecznie użyteczne na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji lokalnych społeczności, a także poprawy jakości życia, podnoszenia świadomości i wykorzystywania aktywności społecznej. Celem Stowarzyszenia jest również zachowanie i wykorzystywanie dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i  niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie Zachodni Styl

Bożejewiczki, ul. Rolna 39, 88-400 Żnin

tel. 514-082-799

e-mail: zachodnistyl@gmail.co