Aktualności Spotkanie animacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości

Spotkanie animacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości

5 czerwca 2017

W dniu 05.06 br. odbyło się kolejne spotkanie animacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości. Podczas spotkania dokonano analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, nawiązano współpracę pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES. Uczestnikom spotkania przekazano informację o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu, a poz a tym m.in. podejmowania grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES.