Aktualności Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej

Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej

29 sierpnia 2017

Właśnie rozpoczęliśmy szkolenie pt.Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES.

Szkolenie pozwoli Uczestnikom podnieść wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem form prawnych i typów przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Uczestnicy zaznajomią się również m.in. z licznymi przykładami podmiotów ekonomii społecznej działającymi we wszystkich sektorach. Zapewniono d dla Uczestników materiały szkoleniowe oraz catering.