Trwa nabór wniosków do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

20 września 2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy przypomina, iż trwa nabór wniosków do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ma charakter ciągły, a o jego zakończeniu będziemy informować, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.kpces.pl. Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w naszym projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji Ekspert-Kujawy (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński), jak również do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (powiaty: włocławski, m. Włocławek).

Szczegółowe informacje otrzymasz w biurze projektu:

  1. Biura Beneficjenta w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Dubienka 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku– dla Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, radziejowskiego i mogileńskiego lub
  2. Biura w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Poznańskiej 43 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub we Włocławku (87-800), przy ul. Toruńskiej 30 pokój 105 w godzinach i dniach dyżurów opublikowanych na stronie internetowej www.kpces.pl – dla Uczestników projektu z terenu powiatów włocławskiego i miasta Włocławka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz także Regulaminie uczestnictwa w projekcie (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (procedura rekrutacyjna – ścieżka dotacyjna), który zamieszczony jest na naszej stronie w zakładce Dokumenty .

info o finansowaniu