Aktualności Lista rankingowa dotycząca udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu

Lista rankingowa dotycząca udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu

23 października 2017

W związku z dokonaną oceną złożonych wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zamieszamy listę rankingową nr 2/OWES/2017 w związku z przyznanym dofinansowaniem w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lista rankingowa nr 2