Aktualności Animator odwiedził Łabiszyński Ośrodek Kultury

Animator odwiedził Łabiszyński Ośrodek Kultury

26 maja 2017

W dniu dzisiejszym, Animator odwiedził Łabiszyński Ośrodek Kultury, przeprowadzając spotkanie animacyjne. Animacja pozwoliła na dokonanie analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, zapoznanie z przepisami prawa czy też możliwymi źródłami finansowania. Nawiązano współpracę pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES. Uczestnikom spotkania przekazano informację o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu, a poz a tym m.in. podejmowania grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES.