Animator przeprowadził spotkanie animacyjne na terenie żnińskim

6 kwietnia 2017

Animator w ramach projektu przeprowadził kolejne dwa spotkania animacyjne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkania odbyły się w PUP Żnin w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia.

Warto podkreślić, iż zdiagnozowano podczas spotkań, m.in. potencjał lokalnego środowiska. Poza tym  Animator udostępnił informacje o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności PES oraz uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.