Animator przeprowadził spotkanie animacyjne w Radziejowie

31 maja 2017

Starostwo Powiatowe w Radziejowie w dniu 31.05.2017 roku,  przyjęło Naszego animatora z ofertą w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W spotkaniu animacyjnym uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych NGO, niniejszego urzędu. Warto podkreślić, iż spotkanie odbyło się w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Na spotkanie animacyjnym zdiagnozowano, m.in. potencjał lokalnego środowiska, przybliżono przepisy prawa, a także informacji na temat angażowania się w różne formy działalności PES.  Animator udostępnił informacje o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności PES oraz uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.