Animator wciąż działa

19 września 2017

Animator zakończył w dniu dzisiejszym spotkania animacyjne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbyło się w Gąsawie w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia.

Animator zdiagnozował m.in. potencjał lokalnego środowiska, udostępnił szeroki wachlarz informacji o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności PES, czy uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.