Animator wciąż działa

19 grudnia 2016

Kontynuujemy politykę działań animacyjnych, zadanie 1 Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. W ramach niniejszego zadania kontynuujemy organizację kolejnych spotkań animacyjnych na terenie gmin subregionu 4 województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem Animator spotkał się animacyjne z przedstawicielami lokalnej grupy społecznej w Urzędzie Gminy w Barcinie.