Ankieta dotycząca szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

1 marca 2024

W ramach swoich działań oraz w ramach realizacji projektu „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotowuje dla Państwa szkolenia oraz inne formy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. 
Chcielibyśmy, aby zaproponowana przez nas oferta była dopasowana do Państwa potrzeb. Zwracamy się zatem z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki czemu poznamy potrzeby w zakresie edukacji kadr. 

Link do ankiety: https://forms.gle/p79Yjd6WbiSMqYpcA 
Do wypełnienia ankiety, co powinno maksymalnie zająć ok. 10 minut, zachęcamy także przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej – stowarzyszeń czy fundacji. Jednocześnie informujemy, że jedna ankieta dotyczy jednej instytucji/podmiotu, dlatego prosimy osoby decyzyjne o wypełnienie jej w imieniu całej jednostki – do końca dnia 6 marca 2024 roku.
Osoba do kontaktu: Karolina Kramkowska, tel. 501 604 171, mail: koordynacjarops@gmail.com