Aplikuj o środki dla PS w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

22 maja 2018

Aplikuj o środki dla PS w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy możesz uzyskać bezzwrotne wsparcia finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór Uczestników ma charakter ciągły, a o jego zakończeniu będziemy informować, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na stronie www.kpces.pl .Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (procedura rekrutacyjna – ścieżka dotacyjna), zamieszczone w zakładce Dokumenty . Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji Ekspert-Kujawy (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński) lub do Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy (powiaty: włocławski, m. Włocławek).

Zapraszamy!

info o finansowaniu