Aktualności Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej

Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej

27 lipca 2019

W dniu dzisiejszym grupa szkoleniowa uczestnicy w szkoleniu pt. Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej. Program szkolenia obejmuje m.in.: rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej, rodzaje działalności ekonomicznej PES. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz catering. Mamy nadzieję, że uczestnicy zdobędą wiedzę w przedmiotowym zakresie szkolenia, a zdobyte informacje będą mogli wykorzystać w życiu codziennym, jak i zawodowym.