Badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych

28 lipca 2021

Informujemy, iż Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w kontekście skutków pandemii COVID-19.
Jednym z etapów badania jest przyjęcie od PS, w drodze korespondencji elektronicznej, opinii na temat sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście pandemii, z którą mierzymy się od ponad 12 miesięcy. Do każdego z PS w Polsce został wysłany link do ankiety, którą można wypełnić on-line. Link jest dystrybuowany przez Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z adresu mailowego: ewaluacja@ipiss.com.pl.
Udzielone przez PS informacje pozwolą pogłębić wiedzę na temat sytuacji przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii i skuteczności oferowanych do tej pory mechanizmów pomocowych.
Wyniki badania zostaną wykorzystane między innymi do analizy potrzeb PS  w czasie pandemii, ale także w okresie post-pandemicznym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia anonimowości i poufności pozyskanych danych, oraz do wykorzystania ich wyłącznie na potrzeby niniejszego badania.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o udział w babuniu.