Będziesz? My będziemy na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu

11 września 2018

 Już niebawem bo 13 września 2018 w Toruniu, w CKK Jordanki odbędzie się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej pod patronatem marszałka województwa.

Podczas trwania forum odbędą się Targi Dobrych Praktyk podmiotów Ekonomii Społecznej.W ramach organizowanego Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej będą miały możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi. Uczestnictwo w Forum Ekonomii Społecznej nadaje szansę zaprezentowania działalności, zdobycia nowych kontaktów i pozyskania partnerów biznesowych do współpracy, a ponadto jest to doskonała szansa  na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowany mi przez nich  usługami i produktami.

Kontakt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, tel. (56) 652-22-40, emial: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl lub k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl.