Bezpłatna wizyta studyjna – zapraszamy w imieniu ROPS

19 kwietnia 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w BEZPŁATNEJ wizycie studyjnej do województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty będzie prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES), dobre praktyki w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych oraz usług opiekuńczych, świadczonych przez PES.

Termin wizyt:
8-10 maja 2023 roku (poniedziałek – środa)
15-17 maja 2023 roku (poniedziałek – środa)

Poniżej podajemy linki do formularzy rekrutacyjnych
8-10 maja 2023 roku – https://forms.gle/6FxKx6fydKjaENob6 (rekrutacja do 24 kwietnia, do godz. 12.00)
15-17 maja 2023 roku – https://forms.gle/4eM7yEbMfppwbVGz5 (rekrutacja do 28 kwietnia, do godz. 10.00)

 

Szczegółowe informacje oraz program wizyty : https://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-bezplatne-wizyty-studyjne