Bezpłatne szkolenia dla osób związanych z III sektorem

6 lipca 2023

Fundacja Studio M6 z Torunia zaprasza osoby związane z III sektorem w naszym województwie do uczestnictwa w nieodpłatnych warsztatach rozwojowych w ramach programu Szkolimy NGO, realizowanego jako zadanie publiczne sfinansowane przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Seria czterech spotkań jest uzupełnieniem programu, składającego się z 15 warsztatów (cykl których rozpoczniemy ponownie we wrześniu 2023 r.)

1. sztuka prowadzenia prezentacji i podstawy wystąpień publicznych – 10.07. w kawiarni PERS; 10:00-16:00;

Dzięki szkoleniu:

-Dowiesz się, w jaki sposób przygotować prezentację, aby była atrakcyjna w odbiorze dla osób uczestniczących w spotkaniu;
-Poznasz zasady przygotowania miejsca (projektor, tablicę, oświetlenie, kamerę itp.);
-Zdobędziesz wiedzę na temat technik pracy z flipczartem (tekstem) i prezentacją (obrazem);
-Poznasz techniki odpowiadania na obiekcje grupy, podstawowe “interwencje trenerskie” oraz metody angażowania osób uczestniczących.

2. metody badania potrzeb i diagnoza sytuacji wokół organizacji (pod pisanie projektów); – 17.07. w kawiarni PERS; 10:00-16:00;

Dzięki szkoleniu:

-Poznasz metody badania potrzeb organizacji i wokół organizacji;
-Dowiedz się jak diagnozować sytuację zarówno w organizacji, jak i grup, na rzecz których działa organizacja;
-Poznasz zasady projektowania działań odpowiadających na potrzeby i wpływających na zmianę sytuacji osób / grup (wpływ społeczny);

3. zarządzanie w erze post-pandemii; 31.07.r. w kawiarni PERS;

Dzięki szkoleniu:

-Poznasz zasady budowania efektywnych zespołów projektowych w modelu pracy hybrydowej;
-Dowiedz się jak zarządzać poprzez cele i rozmowę o efektach (praca rozliczana w oparciu o zadania);
-Zrozumiesz oczekiwania osób zatrudnionych – post pandemiczna zmiana postaw.

4. innowacje społeczne (pod nową perspektywę); w Społecznej Agencji Pośrednictwa 3.08.

Dzięki szkoleniu:

-Poznasz zasady pisania wniosków do inkubatorów innowacji społecznej,
-Dowiesz się jak wygląda proces przygotowania i testowania innowacji,
-Skalowanie czy replikowanie? Jak myśleć o przyszłości swojej innowacji społecznej.

W celu przystąpienia do programu zarejestruj się na stronie wypełniając ankietę zgłoszeniową: https://forms.gle/4LjADUt6V9CwPRSx7

Więcej szczegółów na stronie www: https://www.studiom6.pl/projekty/szkolimy-ngo/