Bezpłatny WEBINAR ‼ Środki finansowe dla rozwoju Ekonomii Społecznej

4 czerwca 2024

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza na bezpłatne webinarium

 –Środki finansowe dla rozwoju Ekonomii Społecznej –

Webinarium odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na start oraz na rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W ramach środków oferowanych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego można sfinansować:

Pożyczka na start może być przeznaczona na finansowanie rozpoczęcia działalności, w szczególności:

-kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

-wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością (zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych),

-rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności,

-tworzenie nowych miejsc pracy,

-wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

-inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Pożyczka na rozwój może być przeznaczona na finansowanie rozwoju działalności PES, w szczególności:

-wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością (zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych),

-rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;

-tworzenie nowych miejsc pracy,

-wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

-inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Link do formularza rejestracyjnego : https://frw.pl/21555/srodki-finansowe-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej/

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnych programów.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy mieć urządzenie wyposażone w kamerę i głośnik.

Osoby łączące się przez telefon komórkowy w celu zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia powinny wkleić link do pokoju przez przeglądarkę Google Chrome.