Burmistrz Mogilna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2023 r.

9 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 1/23 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Szczegóły znajdują się w linku:  https://www.mogilno.pl/asp/konkursy,51,,1