Aktualności Cykl szkoleń zakończony

Cykl szkoleń zakończony

21 grudnia 2018

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy cykl szkoleń dla grupy uczestników naszego projektu, którzy zaznajamiali się z szeroko pojętą ekonomią społeczną. Uczestnicy wzięli udział w 7-dniowym cyklu szkoleń, w ramach których zapoznali się m.in. zarządzaniem organizacją, planowaniem strategicznym, zarządzaniem finansowym i zasobami ludzkimi. Ponadto poszerzyli umiejętności społeczne, pozwalające na wzmocnienie współpracy z lokalnymi podmiotami czy budowy powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw. Istotnym tematem dla uczestników było także zaznajomienie się z definicją prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES.