Czym jest ekonomia społeczna?

7 września 2016

Ekonomia społeczna, zwana też przedsiębiorczością społeczną, gospodarką społeczną. Jest szeroko rozumiana, dotykającym wielu sfer życia społecznego. Jednak, aby odnaleźć wspólny mianownik terminu ekonomii społecznej, można powiedzieć, że podstawową zasadą w tej idei jest prymat wielu działań na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Oznacza to bowiem, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Ekonomia społeczna jest dziedziną aktywności społecznej nie przynależnej rynkowi i państwu. Odgrywa zatem kluczową rolę na rzecz społeczności lokalnej i jej rozwoju. Pozwala ponadto wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu, jak również łagodzi napięcia społeczne.