Dobre praktyki w ramach wizyty studyjnej

27 listopada 2018

W dniu 26 listopada Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zrealizował wizytę studyjną dla grupy 17 osób z powiatu radziejowskiego, zainteresowanych rozwijaniem działalności w sferze ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów miast, gmin, ośrodków pomocy społecznej, a także stowarzyszeń. Program wizyty przewidywał 4 punkty – grupa odwiedziła Dom Dziennego Pobytu w Żalinowie, prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną WIGOR, Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Spółdzielnię Socjalną HELP w Inowrocławiu oraz Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki” w Inowrocławiu. Podczas wizyty grupa miała możliwość poznać specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów reintegracyjnych. Wizyta dała również możliwość nawiązania konstruktywnej dyskusji na temat stworzenia spółdzielni socjalnej na terenie powiatu radziejowskiego.