Dokumenty na etapie rekrutacji

Pliki obowiązujące od 15.07.2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie/ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie /Formularz zgłoszeniowy osoby fizyczne

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Wzór umowy szkoleniowo-doradczej dla osoby fizycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby fizycznej

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby prawnej

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie Uczestnika projektu (dotyczy osoby fizycznej)

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Zgoda na przetwarzanie wizerunku (dotyczy osoby fizycznej)

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy de minimis

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz informacji przy ubieganiu się pomocy de minimis

 

Pliki obowiązujące do 14.07.2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie/ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej (akt. maj 2020)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Wzór umowy szkoleniowo-doradczej dla osoby fizycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby fizycznej

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby prawnej

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie Uczestnika projektu (dotyczy osoby fizycznej)

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Zgoda na przetwarzanie wizerunku (dotyczy osoby fizycznej)

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy de minimis

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / Formularz informacji przy ubieganiu się pomocy de minimis