Dotacje w powiecie włocławskim

22 maja 2018

Informujemy, że w wyniku ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie nowych przedsiębiorstw społecznych lub nowo tworzonych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach, dla podmiotów funkcjonujących w powiecie włocławskim, nie wpłynęły żadne wnioski aplikacyjne.
W związku z powyższym termin kolejnego naboru został ustalony na 28 maja br. Wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego i pomostowego, dla grup inicjatywnych i podmiotów z terenu powiatu włocławskiego i m. Włocławka należy składać w biurze konsultacyjnym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30 do dnia 13 czerwca br.