Działania Spółdzielni socjalnej WIGOR

3 grudnia 2018

Spółdzielnia Socjalna WIGOR na lokalnym rynku ponad rok temu rozpoczęła swoją działalność. Jest spółdzielnią osób prawnych. Członkami założycielami spółdzielni są dwie gminy wiejskie – Gmina Inowrocław i Gmina Dąbrowa. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w lipcu 2017 r. Spółdzielnią kieruje 3-osobowy zarząd – dwie osoby reprezentują gminę Inowrocław, jedna gminę Dąbrowa. Nadzór nad pracami zarządu pełni Walne Zgromadzenie – Wójtowie obu gmin. W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ww. spółdzielnia otrzymała bezzwrotne wsparcie  finansowe na utworzenie 5 nowych miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.

Aktywność spółdzielni WIGOR skupia się na III zakresach usług:

  • Usługi związane z opieką nad osobami zależnymi,
  • Usługi porządkowo-remontowe,
  • Usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zielonych.

Pakiet głównych usług został przygotowany na podstawie analizy lokalnego rynku. Od momentu wejścia na rynek z szerokim spectrum usług spółdzielnia nawiązała współpracę z firmami prywatnymi, osobami fizycznymi jak  i instytucjami publicznymi.

Życzymy powodzenia i wielu nowych ofert współpracy.