Aktualności Dziś mija termin zgłoszeń na spotkanie sieciujące przedsiębiorstw społecznych

Dziś mija termin zgłoszeń na spotkanie sieciujące przedsiębiorstw społecznych

5 grudnia 2018

Uwaga! Dziś mija termin zgłoszeń na spotkanie sieciujące podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Spotkanie mają na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Podczas spotkania zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowy faksem na nr 56 657 14 61 bądź skan na adres poczty elektronicznej: k.cichecka@rops.torun.pl do dnia 5 grudnia 2018r. Osobą do kontaktu w sprawie spotkań: Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Załącznik: PROGRAM SPOTKANIA