Dziś szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanów oraz marketingu

23 maja 2019

W dniu dzisiejszym szkolenie pt. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów etc.). Grupa szkoleniowa zaznajamiać się, m.in. z procesem tworzenia biznesplanów, budowy modelu finansowego projektu przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, iż szkolenie pozwoli Uczestnikom podnieść wiedzę oraz zapoznać się z licznymi praktycznymi przykładami z zakresu przygotowywania planów marketingowych dla przedsiębiorstw społecznych jak również narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność działań przyszłych i już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Każdy Uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, a także catering. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę w zakresie przedmiotowym szkolenia i przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów. Ponadto zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym.

 

 

info o finansowaniu