Fundacja Novum

9 marca 2022

Adres siedziby: ul. Płocka 75, 87-800 Włocławek
www.faundacjanovum.pl

data rejestracji: 20 sierpnia 2020r.

Fundacja świadczy usługi w zakresie księgowości dla firmy, w tym:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów,
– prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego,
– prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
– przygotowania rejestrów VAT,
– przygotowania deklaracji do US.
Fundacja jako jeden z nielicznych podmiotów w województwie Kujawsko-Pomorskim posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla sektora pozarządowego. Dodatkową działalnością Fundacji jest prowadzenie wirtualnego biura z adresem do korespondencji.