Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytań ofertowych od 1/OWES/2016 do 7/OWES/2016

23 września 2016

W związku z postępowaniem dot.:

UDZIELANIA WSPARCIA PRZEZ PSYCHOLOGA/DORADCĘ ZAWODOWEGO
REALIZACJI WARSZTATÓW/DORADZTWA PRZED UTWORZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO (ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) oraz DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO
PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ
ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE DORADZTWA BIZNESOWEGO (KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY)
REALIZACJI MENTORINGU/COACHINGU
ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH ORAZ SZKOLEŃ
ZAPEWNIENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

dla uczestników projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Fundacja Ekspert – Kujawy ogłasza wynik dotyczący w/w postępowań.

1/OWES/2016

2/OWES/2016

3/OWES/2016

4/OWES/2016

5/OWES/2016

6/OWES/2016

7/OWES/2016

info o finansowaniu