Informacja o konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

1 marca 2022

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w subregionach.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs