Informacja o konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

23 marca 2023

Uprzejmie informujemy, iż  2 marca br. została ogłoszona VI edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Termin na składanie wniosków upływa 31 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej w czerwcu br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

W tej edycji nagradzane będą w ramach 5 kategorii:

Kategoria
I. Debiut roku
II. Najlepszy pracodawca
III. Sukces rynkowy
IV. Pożyczka z korzyścią społeczną
V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania
Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2022
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 

 Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) produkcji filmów o działalności laureatów,

c) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I-IV),

d) udziału w wizytach studyjnych.

 Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 3 000 zł (dla kategorii I-IV)