Informacja o środkach dotacji inwestycyjnej

25 lipca 2022

Partner projektu – Wyższa Szkoła Gospodarki, informuje że w wyniku oszczędności powstałych w zadaniu „Bezzwrotne środki finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy”, dysponuje dodatkową kwotą wsparcia pozwalającą na utworzenie jednego miejsca pracy w podmiotach działających na terenie pow. włocławskiego, żnińskiego i m. Włocławek.
W wyniku powstałych oszczędności zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o dofinansowanie w trybie ciągłym. Wniosek, podobnie jak w przypadku ogłaszanych wcześniej naborów, należy złożyć w biurze projektu lub korespondencyjnie na adres Pl. Wolności 17 we Włocławku.
Z uwagi na finansowanie powstałe w wyniku oszczędności i tryb naboru, dofinansowanie zostanie przyznane podmiotowi, który jako pierwszy złoży i uzyska pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków.
Informacja o wyczerpaniu środków zostanie opublikowana na stronie internetowej, niezwłocznie w przypadku ich wyczerpania.