Informacje o mikrograntach Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

25 stycznia 2022

Informujemy o możliwości zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

 • wspieranie rodzin;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej;
 • rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;
 • zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne,
 • działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.

określone w regulaminie, jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Zgłoś się na spotkanie informacyjne w swojej miejscowości:

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 • na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 • sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 • opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 • adaptację lokalu.

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 na spotkaniach i szkoleniach nauczysz się:

 • Jak napisać projekt
 • Jak zdefiniować cele
 • Jak przygotować budżet

DLA KOGO:

 • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 30 tysięcy złotych,
 • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,
 • Dla organizacji działających dłużej niż 60 miesięcy, mające budżet większy niż 30 tysięcy, a chcący wspierać swoich wolontariuszy, czy społeczność lokalną.

Szkolenie z przygotowania projektu do Inicjuj z FIO:

28.01.2022 Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim w godz. 08.45-14.30.

03.02.2022 Urząd Marszałkowski w Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala patio na I piętrze, w godz. 09.00-14.30.

Osoby chcące wziąć udział prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeń, które mogą pobrać Państwo ze strony https://www.tlok.pl/1420/szkolenie-z-pisania-projektow-inicjuj-z-fio-30-edycja-2022

Liczba miejsc ograniczona.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres fio3@tlok.pl lub dostarczyć do biura Tłoka przy ul. Sukienniczej 6/2 w Toruniu do 25.01.2022 r. na szkolenie w Kowalewie Pomorskim i do 1.02.2022 na szkolenie w Toruniu.

W Urzędzie Marszałkowskim obowiązują limity sanitarne wynikające z pandemii covid 19 na 30 uczestników 10 osób może być niezaszczepionych.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu lub w spotkaniu mogą zaznaczyć informację o posiadanym certyfikacie szczepienia w e-mailu. W przypadku braku informacji osoby będą wliczane do limitu 10 osób bez szczepień. Po wyczerpaniu limitu 10 osób niezaszczepionych zostanie zamknięta lista uczestników. Decyduje kolejności zgłoszeń.

 

Informacja o zaszczepieniu lub jego braku zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako właściciela sali. W stowarzyszeniu Tłoka po szkoleniu dane te zostaną usunięte.

W związku z pandemią w urzędzie Marszałkowskim nie ma możliwości serwowania posiłków, tym samym zrezygnowano z przerwy obiadowej.

Termin naboru wniosków od 20.01.2022-13.02.2022

Możliwość realizacji projektów już od maja.

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053

e-mail: fio3@tlok.pl

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.