IV Nabór wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w powiatach włocławskim i żnińskim

18 maja 2021

Ogłaszamy kolejny IV naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych działających na terenie powiatów włocławskiego i żnińskiego.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku.

Dokumenty należy złożyć osobiście, w biurze projektu przy pl. Wolności 17 we Włocławku lub ul. Poznańskiej 43 w Inowrocławiu (czynne do godz. 16:00). W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną prosimy o nadsyłanie wniosków na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Poznańska 43, 88-100 Inowrocław. W przypadku korespondencji przesyłanej listownie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych