Jak zarządzać organizacją i zasobami ludzkimi?

25 maja 2019

Od kilku dni trwa cykl szkoleń w ramach projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Jednym z tematów szkolenia jest: Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi”. Podczas szkoleń Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, a także catering. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę w ww. a poza tym zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym.

info o finansowaniu