Aktualności: Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”

Oferta Stowarzyszenia „ECCE HOMO w Strzelnie”

31 sierpnia 2020

Celem działalności Stowarzyszenia „ECCE HOMO w Strzelnie” jest działalność edukacyjna, pedagogiczna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji społeczeństwa lokalnego, poprawa jakości życia, podnoszenie [...]

Więcej