Aktualności Kolejne spotkania Animatora

Kolejne spotkania Animatora

12 października 2017

Animator zakończył kolejne spotkania animacyjne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkania odbyły się w powiecie żnińskim w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia.

Animator zdiagnozował m.in. potencjał lokalnego środowiska, udostępnił szeroki wachlarz informacji o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności PES, czy uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.