Kolejne spotkanie animacyjne za nami

9 listopada 2016

W dniu 09.11.2016 roku odbyło się spotkanie animacyjne z przedstawicielami lokalnej grupy społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. Spotkanie miało na celu zawiązania współpracy między lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES, a poza tym inicjowania powstawania grup osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES. Spotkania animacyjne to doskonały moment, aby przeprowadzić diagnozę potencjału lokalnego środowiska i wymiany, nie tylko doświadczeń ale również informacji w zakresie angażowania się w różne formy działalności PES.