Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

9 czerwca 2020

Informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, funkcjonujących lub tworzonych na terenie powiatów włocławskiego i żnińskiego. Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego należy składać w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2020r w biurze OWES przy ul. Poznańskiej 43 w Inowrocławiu lub w biurze terenowym przy ul. Toruńskiej 30 we Włocławku. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na adres kinga.koprowska@byd.pl.