Kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i pomostowej

9 marca 2022

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych na terenie naszego subregionu.

Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego będą przyjmowane przez przez Partnera projektu – Wyższą Szkołę Gospodarki.

Dokumenty w ramach niniejszego naboru należy złożyć do 31 marca 2022r, w biurze projektu OWES w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6, lub we Włocławku przy pl. Wolności 17 do godz. 15.00.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych