Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji

6 kwietnia 2023

Przypominamy, iż trwa nabór  wniosków w konkursie na mikrogranty w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który będzie trwał do 8 maja 2023 roku (do 12:00).

O dofinansowanie mogą się ubiegać młode organizacje, zarejestrowane nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku.

Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:

  • minimalna kwota grantu: 10 000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,
  • czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • dla organizacji zarejestrowanych nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku i nie później niż 28 lutego 2023 (dzień przed ogłoszeniem konkursu) oraz prowadzących działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z czterech obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
  • dla organizacji, które nie otrzymały wcześniej żadnego grantu w konkursach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ani Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Szczegółowe informacje: link