Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020! Weź udział, skorzystaj z pomocy w przygotowaniu wniosku!

19 czerwca 2020

Zachęcamy aktywnie działające Podmioty Ekonomii Społecznej do wzięcia udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.
W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:
– pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
– pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
· Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
· Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
· Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.
Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
– Kategoria I. Debiut roku.
– Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
– Kategoria III. Sukces rynkowy.
– Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
– Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.

PES zainteresowane skorzystaniem z pomocy w zakresie przygotowania wniosku mogą skontaktować się z Punktami konsultacyjnymi OWES:

 • Dla powiatów: inowrocławski, mogileński, radziejowski:
  Fundacja Ekspert – Kujawy
  ul. Dubienka 2
  88-100 Inowrocław 
  tel.: (52) 357-62-15
  e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl

 • Dla powiatów: włocławski, żniński, m. Włocławek:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 30 pok. 105
  87-700 Włocławek
  tel.: 502-934-898
  e-mail: owes@byd.pl