Konsultacje z animatorem

27 lutego 2019

W dniu dzisiejszym, odbyło się kolejne spotkanie animacyjne w Inowrocławiu. Animacja pozwoliła na dokonanie analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, zapoznanie z przepisami prawa czy też możliwymi źródłami finansowania. Uczestnikom spotkania przekazano informację o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu, a poz a tym m.in. podejmowania grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES.

O kolejnych spotkaniach informację uzyskasz w punkcie konsultacyjnym, i/lub pod tel. 52 357 62 15, mail: owes@ekspert-kujawy.pl