Lista rankingowa do Naboru nr 1/04/2024/BP

21 maja 2024

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, w projekcie „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej Lista rankingowa do Naboru nr 1/04/2024/BP: