Lista rankingowa do Naboru nr 1/06/2024/BP

9 lipca 2024

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, w projekcie „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji. Poniżej Lista rankingowa do Naboru nr 1/06/2024/BP: